top of page

Psikoeğitsel Çalışmalar

Ben ve Öteki

Nisan 2009’da gerçekleştirilmiş olan "Ben ve Öteki" sempozyumunu Uzm. Psikolog Sn. Leyla Navaro ile kurgulamış ve organize etmiştir. Sempozyum farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmeyi ve  “ötekileşme” kavramını disiplinlerarası olarak incelemeyi amaçlamakla birlikte uygulamalı çalışmaları da içermiştir. 

Uygulamalı kısımda grup terapistleri tüm katılımcıları küçük gruplara ayırmışlar ve onlarla "ötekileştirme ve ötekileştirilme deneyimlerini" bu deneyimlere ilişkin duygularını çalışmışlardır. 

Konuşmacılar arasında Doç. Dr. Yeşim Korkut “Ruhsal Olarak Ötekine Duyulan İhtiyaç ve Ötekileştirme”, Uzman Psikolog Leyla Navaro “Gruplarda Ötekileştirme ve Günah Keçisinin İşlevi”, Doç. Dr. Leyla Neyzi, “Ötekileştirmeyi Araştırma ve Çözüm Önerilerinde Antropoloji ve Sözlü Tarihin Kullanımı”, Doç. Dr. Örsan Öymen “Bilgi, Ahlak ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Öteki Sorunu”, Prof. Dr. Binnaz Toprak “Türkiye’de Farklı Olmak”, Prof. Dr. Fuat Keyman ise “Öteki ile Karşılaşmalar: Birlikte Yaşamak Nasıl Sağlanabilir?” konulu konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Bir ilk olan sempozyum, kuramsal sunumların ve uygulamaların bütünleştirilmesini amaçlayan bir kapanış bölümü ile sona ermiştir.

ben-ve-oteki-sempozyumu1.png
ben-ve-oteki-sempozyumu2.png

Göçmen Ailenin Güçlendirilmesi

Ruhsal bozuklukların gelişmesini önlemek, birey ve ailenin güçlendirilmesini sağlamak önleyici çalışmalara girer. Bu bağlamda Korkut 1993-1997 yılları arasında İsviçre'de bir çalışma gerçekleştirmiştir. O dönemde Zürih Üniversitesi'nde yürüttüğü doktora çalışması için AÇEV'den uygulama izni almış, göçmen Türk ailelere yönelik anne çocuk eğitimi programı ve çocuklara yönelik zihinsel gelişimi destekleme programını “ilk defa” yurtdışında uygulamıştır. Bu projenin sonuçları AÇEV de tüm detaylarıyla sunulmuş ve AÇEV daha sonra yayınları arasında görülebilecek uygulamalar İsviçre’de (aynı bölgede) başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu doktora çalışmasının sonuçları Pro Juventute yayınlarından bir kitapta  (1997) aktarılmıştır. Yayınlandığı dönemde pek çok çalışmaya ışık tutmuştur. 

bottom of page