top of page

Psikanaliz Nedir?

Psikanalitik paradigma insanın ruhsallığına, zihninin işleyişine dair bugüne dek ileri sürülmüş en kapsamlı kuramlardan biridir. Psikanaliz, bu kuram çerçevesinde yapılan özgül uygulamaya verilen ad’dır. Psikanalitik kuram Sigmund Freud tarafından geliştirilmiş olup; onu izleyen yüzyıl içinde kendini yenilemeye devam etmiştir. Psikanaliz sahip olduğumuz ruhsal sorunların temelinde farkındalığımızı aşan, iradi olarak erişemeyeceğimiz derinlerde bir alanın, yani bilinçdışının oynadığı role dikkat çeker.

Psikanalizin kendisine özgü bir uygulanış tarzı vardır. Psikanalist hastası ile, terapide olduğu gibi yüz yüze çalışmaz. Hasta bir divana rahatça uzanır ve analist divanın arka planında kalır. 

 

Psikanalizde hastanın çağrışımlarını, yani kendisini kısıtlamaksızın zihninde belirenleri izlemesi ve paylaşması istenir; rüyaları büyük bir özenle ele alınır. Psikanalist ile hastasının ilişkisi, içinde  beliren eski çatışmaların gölgeleri analiz edilir. Psikanalist, güvenli ve oldukça sabit tutulan bir çerçeve ve atmosferde sorunu için gelen kişinin kendini  ve daha önce farkında olmadığı çatışmalarını, özelliklerini keşfetmesine; bu şekilde ruhsal acının ortan kalkmasına yardımcı olur. 

 

​Psikanaliz kısa süreli bir yatırım değildir; yoğun ve nisbeten zaman alan ama verilen emeğe değen bir yöntemdir. Sıklıkla tercih edilen haftada 3-4 kez  kez seans yapılmasıdır. Ve çalışmanın etkilerinin uzun süreli olduğu da bilinir. 

 

Psikanaliz, ruhsal sorunların derinlemesine ele alınmasına olanak veren ve ancak bu konuda yetkili Psikanaliz eğitimi veren kurumlarda *sistemli eğitimi almış ve kendi de psikanalizden geçmiş kişilerce uygulanabilen bir sağaltım yöntemidir.

* http://www.psikeistanbul.org/

* http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com/tr/

bottom of page