top of page

Psikanalitik Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, profesyonel bir psikoterapistin yardımı ile kişilerin güvenli bir ortamda kendilerini açmalarına, sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan ve hem kendilerine hem de bu sorunların gelişimlerine dair bir farkındalık kazandıkları bir yöntemdir. ​

Psikanalitik psikoterapiler,  Psikanalitik kuramdan yararlanılan uygulamalardır. Sorunların gelişiminde geçmişin etkisi ve bilinçdışı süreçlerin varlığının kabulü temel varsayımlardır.

Psikanalitik psikoterapi kişilerin duygusal dünyalarına, gelişimsel öykülerine önem veren etkili bir terapi yöntemidir. Ancak Psikanaliz kadar yoğun değildir. Haftada bir ya da iki kez yapılır. 

Psikanalitik psikoterapilerde çerçeve Psikanaliz kadar net çizilmemiştir. Herşeyden once hasta ile Divanda değil, yüz yüze çalışılır. Serbest çağrışım yüz yüze bir yöntem olduğu için tam uygulanamaz. 

Bir Psikanalist, Psikanaliz yapabilmesinin yanısıra bazı hastaları ile Psikanalitik Psikoterapi bazında da çalışabilir. Psikanalitik Psikoterapi Psikanalitik kuram çerçevesinde kapsamlı temel eğitimler almış kişiler tarafından uygulanabilmektedir.

bottom of page