Selected Publications

Ferrero, A., Korkut, Y., Leach, M. M., Lindsay, G., & Stevens, M. J. (Ed.) (2012). The Oxford Handbook of International Psychological Ethics. Oxford University Press.

 

Korkut, Y.  (2014).  Psikologlar için Etik Öğretim El Kitabı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 42, Kızılay Ankara.  

Korkut, Y. (2011). Psikanalitik Aile Terapileri. Psikanalitik Psikoterapi Asistan Egitimi El Kitabi, Psikanalitik Psikoterapiler: Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler; 51-57, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.  

 

Erten, Y. Korkut, Y.  (2014).  Peter Sellers’in Yaşamı ve Ölümü: Babalık İşlevinin Kaybına dair”. Sinema ve Psikanaliz 2/ Kayıp ve Zaman. 23-31, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları.

 

Korkut,Y. (2013).Masallar ve Psikanaliz Evreninde E.T.A Hoffmann, der Sandmann adlı eseri ve Claude Ponti ile bir yolculuk. Masalların Evreni Sempozyumu. Sayı 72 , 173-177. Tuhaflık ve Yaratıcılık. Yapı Kredi Yayınları.

 

Korkut, Y. (2012). Gılgamış Destanı: Günümüzde İnsan Ruhunu Anlamak İçin Zengin Bir Kaynak , Düşler, Düşlemler ve Masallar, 147-156, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Scherer-Korkut, Y.(1998). Bericht über ein Schulungsprojekt für Türkische Mütter und die Frühförderung ihrer Kinder. Unter : Raulf, B.; Schenk, S.,Huwiler, K. Startbedingungen für Familien, (249-265), Zürich: Pro Juventute.