top of page

Seçili Kitaplar/Yayınlar 

Korkut, Y. & Sinclair, C. (2020) Integrating emotion and other nonrational factors into

ethics education and training in professional psychology, Ethics & Behavior, DOI: 10.1080/10508422.2020.1716766.

Link: ​https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10508422.2020.1716766?scroll=top&needAccess=true

Yesim, K. (2020). Teachingand learnıng psychology ethics as a meaningful and enjoyable experience. Psychology in Russia: State of the art, 13(1).

Link: https://cyberleninka.ru/article/n/teaching-and-learning-psychology-ethics-as-a-meaningful-and-enjoyable-experience

Korkut, Y. & Aktas, A. (2019). Teaching Psychology Ethics in Turkey: The Evaluation of a Practical Study in Terms of Ethical Behavior, Moral Values and Adoption of Ethical Rules. Journal of Clinical Psychology Research, No: JCPR-2019-03-03.

Link: https://ejmanager.com/mnstemps/12/12-1551964437.pdf?t=1576529904

https://www.ejmanager.com/mnstemps/12/12-1551964437.pdf?t=1588681418

Yıldırımlı, E., Korkut, Y. (2015) Marital Adjustment and Attachment as Predictors of Health Status and Health Behavior in Pregnancy. Journal of Clinical Psychiatry, 18( 2 ):39-48. (PsycINFO).

Link: https://psycnet.apa.org/record/2016-18613-001

Korkut,Y.(2010). “Developing a National Code of Ethics in Psychology in Turkey: Balancing International Ethical Systems Guides with a Nation’s Unique Culture. Ethics & Behavior, 20 ( 3-4), 288-296. (SSCI / SCI Kapsamında).

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10508421003799057

 

Korkut, Y.;Sertel Berk, Ö. (2009). “Alzheimer hastalarına ve sağlıklı yaşlılara bakımveren kadın yakınlarda bakım verme tarzı, problem çözme stratejileri, öfke tarzları ve Sağlık durumunun incelenmesi “, Turkish Journal of Geriatrics, 12 (1), 1-12.  (SCI Kapsamında).

Link: https://avesis.istanbul.edu.tr/yayin/4239177e-6a5a-49c5-b767-55148d305388/caregiving-style-problem-solving-strategies-anger-style-and-health-status-in-women-caregivers-of-alzheimer-patients-and-healthy-elderly

 

Korkut,Y.(2009).Birleşik Devletler Topluluğundan ( BDT) gelen ve Türkiye’de çalışan kadınlar: Göçe uyum sürecini etkileyen risk faktörlerini değerlendiren bir anketin güvenirlik ve geçerlik sonuçları. Women 2000, 7 (2), 41-54. (GenderWatch, Contemporary Women’s Issues, General Academic ASAP International, MLA International Bibliography tarafından taranmaktadır).

Link: http://cwsold.emu.edu.tr/cwskaem_eng/Volume%207.%202.pdf

 

Korkut,Y. (2019). Teaching and learning psychology ethics as a meaningful and enjoyable experience. Keynote Speech. XVI th European Congress of Psychology, Moscow.

Link: https://ecp2019.ru/about/doc/Congress_PRELIMINARY_Program_05062019.pdf 

https://ecp2019.ru/participants-and-organisers/speakers/ye-im-korkut/

 

Korkut,Y.(2008). “Hemodiyaliz Hastalarının Öznel Uyku Kaliteleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma ve uyku kalitesini yordayıcı faktörlerin araştırılması",  Bulletin of Clinical Psychopharmacology,18, 79-86 .(SCI Kapsamında).

Link: http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/18_2_5.pdf

 

Korkut,Y. (2007). Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi endeksinin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları. Archives of Neuropsychiatry, 44 (1) , 14-18. (SCIE, EBSCO Database kapsamında).

Link: https://www.noropsikiyatriarsivi.com/tekSayi?id=51

 

Korkut,Y.; Müderrisoğlu, S.; Tanik, M.( 2006).Klinik psikoloji alanında karşılaşılan etik ihlal örnekleri ve nasıl ele alındıklarının değerlendirilmesi . Türk Psikoloji Yazıları, 9 (18), 49-61.

Link: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120060000m000172.pdf

Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ferrero, A., Korkut, Y., Leach, M. M., Lindsay, G., & Stevens, M. J. (Ed.) (2012). The Oxford Handbook of International Psychological Ethics. Oxford University Press.

Link: https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-psychological-ethics-9780199739165?cc=tr&lang=en&#

 

Korkut, Y. (2017).John Bowlby’nin Bağlanma, Ayrılık ve Kayıp Üzerine Çalışmaları. Ayrılık.Editör Deniz A. Kırcalı, Psike İstanbul Psikanaliz Kitapları serisi; ( 25-34 ) İstanbul, Bilgi üniversitesi Yayınları.

Link: http://www.psikeistanbul.org/etkinlik-detay/nws01/ayrilik/TRPSKKTP/698/

Korkut, Y. (2014). Kardeşler: Tarihsel ve güncel örneklerle Kardeş ilişkilerine Nesne İlişkileri kuramı çerçevesinden bir bakış.  Kardeşi Anlatmak; (17-28). Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları.

Link: https://www.idefix.com/kitap/kardesi-anla-t-mak/kolektif/egitim-basvuru/psikoloji-bilimi/urunno=0000000625222

Korkut, Y. (2012). Gılgamış Destanı: Günümüzde İnsan Ruhunu Anlamak İçin Zengin Bir Kaynak , Düşler, Düşlemler ve Masallar, 147-156, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Link: http://www.psikeistanbul.org/etkinlik-detay/nws01/-/TRPSKKLTP/115/

 

Korkut, Y. (2011). Psikanalitik Aile Terapileri. Psikanalitik Psikoterapi Asistan Egitimi El Kitabı, Psikanalitik Psikoterapiler: Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler; (51-57), Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.

Link: https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/publicationsFile/file/29112011221251-PsikanalitikPsikoterapiler_upload.pdf

Korkut, Y.  (2014).  Psikologlar için Etik Öğretim El Kitabı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 42, Kızılay Ankara.

Link: https://www.psikolog.org.tr/tr/haberler/www/psikologlar-icin-etik-ogretim-el-kitabi-cikti-4873 

Erten, Y. Korkut, Y.  (2014).  Peter Sellers’in Yaşamı ve Ölümü: Babalık İşlevinin Kaybına dair”. Sinema ve Psikanaliz 2/ Kayıp ve Zaman. 23-31, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları.

Link: https://bilgiyay.com/kitap/sinema-ve-psikanaliz-2-kayip-ve-zaman/

 

Korkut,Y. (2013). Masallar ve Psikanaliz Evreninde E.T.A Hoffmann, der Sandmann adlı eseri ve Claude Ponti ile bir yolculuk. Masalların Evreni Sempozyumu. Sayı 72 , 173-177. Cogito: Tuhaflık ve Yaratıcılık. Yapı Kredi Yayınları.

Link: http://kitap.ykykultur.com.tr/dergiler/cogito/tuhaflik-ve-yaraticilik

 

Scherer-Korkut, Y. (1998). Bericht über ein Schulungsprojekt für Türkische Mütter und die Frühförderung ihrer Kinder. Unter: Raulf, B.; Schenk, S.,Huwiler, K. Startbedingungen für Familien, (249-265), Zürich: Pro Juventute.

bottom of page